Đá mài Sắt- Inox đủ kích thước

Đá mài 100mm -125m -150mm -180mm

Hãng sản xuất : Công ty Cổ phần Đá mài Hải Dương