Máy hàn bấm điện tử HK HB04KB

Chuyên dùng để bấm tôn ( sắt, Inox), sử dụng trong ngành kỹ thuật sắt, xây dựng.. Mũi cực hàn bằng đồng hợp kim lâu mòn