Máy hàn điện tử HK 200A

  • Chức năng chống giật
  • Công nghệ IGBT
  • Mồi lửa nhanh Hot Start
  • Tự động bù hồ quang Arc Force
  • Hàn que 3.2mm liên tục
  • Dây hàn 7m đồng 100%