Máy hàn điện tử HK 250A

Chức năng chống giật

Công nghệ IGBT

Mồi lửa nhanh Hot Start

Tự động bù hồ quang Arc Force

Que 4.0mm liên tục

Năng suất đốt que rất cao

Hàn công nghiệp nhẹ (xưởng)