Que hàn Gang Việt Đức GG.33-VD

  • GG.33-VD là loại que hàn có thuốc bọc thuộc nhóm Graphite. Hồ quang ổn định, ít bắn nổ.
  • Thích hợp để hàn kết cấu gang như: Bệ máy, chân đế động cơ, vỏ máy, vỏ động cơ …
  • Sau khi hàn mối hàn có độ cứng cao, Có thể gia công cắt gọt được.