Súng hàn Tig WP-18

  • Tên gọi : Mỏ hàn Tig WP 18
  • Độ dài : 4m và 8m
  • Ứng dụng : máy hàn inox Tig 250 – 300A
  • Phương pháp làm mát : làm mát bằng nước
Danh mục: