CAN THIẾT 1lít, 2 lít, 4lít…

CAN THIẾT

Dung tích: 300ml, 500ml, 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít, 5 lít , 10 lít, 20 lít.

Xuất xứ: VN

Can thiết tráng kẽm, dùng đề đựng mẫu xăng dầu hóa chất