CỐC BAO NHIỆT KẾ

Cốc bao nhiệt kế

– Vật liệu: đồng thau

– Chống tia lửa điện