Đồng hồ Oxy Tanaka Venus CGA

Oxy Tanaka Venus CGA-540L
Xuất xứ Thái Lan