Đồng hồ Oxy Yamato

Miêu tả:

Đồng hồ Oxy Yamato YR-76
Xuất xứ: Trung Quốc