Chai nhựa đựng mẫu có chốt niêm

Xuất xứ: VN

Dùng để lưu mẫu xăng dầu, hóa chất.

Dung tích: 1.000ml.