Dụng Cụ lấy mẫu

Dụng cụ lấy mẫu chuyên dụng chất lỏng, xăng dầu tầng đáy trong tank hoặc bể chứa bằng Inox chuyên dụng, được sử dụng trong ngành dầu khí, môi trường, dược phẩm, Phù hợp tiêu chuẩn ASTM D4057, ISO 3170