Thước Đo Bồn Nihon Doki – Nhật

THƯỚC ĐO BỒN XĂNG DẦU 5m- 1m- 15m- 20m

Hãng: Nihon Doki – Nhật